International SOLIDARITET

International SOLIDARITET

- Fordi den globale ulighed er alt for stor.

- Fordi vi som et rigt land har overskud til at tænke på andre end os selv og engagere os internationalt.

- Og fordi vi også selv bliver påvirket af det, der sker ude i verden, hvilket corona-pandemien og krigen i Ukraine tydeligt viser.

----

Hvis der er noget, som perioden siden sidste folketingsvalg har, er det, at Danmark er en del af verden: Det, der sker i verden, påvirker Danmark. Tænk bare på Corona-pandemien, krigen i Ukraine, energikrisen og inflationskrisen. Danmark er ikke en øde ø, der er isoleret fra omverdenen.

Heldigvis går påvirkningen ikke kun den ene vej. Det, der sker i verden, påvirker Danmark. Men det, der sker i Danmark, kan faktisk også påvirke verden. Selvom vi er et lille land, gør vi en positiv forskel mange steder i verden. Med vores grønne teknologi. Med vores viden. Med vores humanitære nødhjælp. Med vores udviklingssamarbejde. Og med vores værdier og måder at gøre tingene på i FN og mange andre internationale organisationer.

Som udviklingsordfører har jeg i denne valgperiode været med til at forme Danmarks strategi for internationalt udviklingssamarbejde og humanitær bistand. Strategien går på tre ben.

For det første skal vi blive endnu bedre til at tænke klimaet og miljøet ind i vores udviklingspolitik. Vi skal ganske enkelt passe på den klode, vi er blevet givet. F.eks. ved at hjælpe udviklingslandene til en mere grøn og bæredygtig økonomisk vækst end en, der kendetegnede vores eget land og andre vestlige lande op igennem det sidste århundrede. Men også ved at forebygge de værste konsekvenser af de klimaforandringer, som allerede er en alvorlig realitet i mange fattige lande. Det er nemlig de fattige lande, der rammes hårdest af de klimaforandringer, som det især er de rige lande, der har forårsaget. Derfor har vi på alle måder et ansvar for at hjælpe udviklingslandene med at tilpasse sig klimaforandringerne, ligesom vi også skal bidrage til at dække de tab og skader, som uanset klimatilpasninger alligevel rammer nogle af verdens i forvejen fattigste lande.

For det andet skal vi hjælpe flere bedre der, hvor det er sværest: I skrøbelig lande og i nærområder til kriser og konflikter. Det handler om humanitær bistand, men det handler også om langsigtede indsatser inden for sundhed, uddannelse og andet. Vi skal forebygge og bekæmpe fattigdom og ulighed, skrøbelighed og konflikt, fordrivelse og irregulær migration. Først og fremmest fordi vi som et rigt land har overskud til at tænke på andre end os selv, men også fordi, at det også er i vores interesse at forebygge yderligere flygtningestrømme.

Det tredje vigtige ben i strategien handler om demokrati og menneskerettigheder. Det er helt afgørende for udviklingen i verden, i hvor høj grad menneskerettighederne og de grundlæggende demokratiske spilleregler bliver respekteret. Det handler om demokratiske institutioner og forfatninger, demokratiske partier og flerpartisystemer, retssamfund, demokratiske valg osv. Men det handler også om noget så kompliceret som normer, værdier og sindelag – altså det, der sker inde i hovedet på mennesker. F.eks. betyder det rigtig meget for et lands udvikling, hvilket syn borgerne i landet har på pigers og kvinders rettigheder, seksuelle minoriteters rettigheder, religiøse minoriteters rettigheder osv. Efter min mening trænger vi til en endnu mere grundig diskussion af, hvordan vi i Danmark bedst kan fremme demokrati og menneskerettigheder rundt omkring i verden.

Helt generelt er jeg en meget stor tilhænger af det internationale samarbejde, som Danmark deltager i – f.eks. i EU, NATO og FN. Jeg tror på, at det gavner Danmark at deltage i internationalt samarbejde, og samtidig tror jeg på, at det gavner det internationale samarbejde, at Danmark deltager i det med de værdier og måder at gøre tingene på, som kendetegner vores land.