Grøn BÆREDYGTIGHED

Grøn BÆREDYGTIGHED

- Fordi det haster!

- Fordi vi skal passe godt på den klode, vi er blevet givet - også når det kræver, at der er noget andet, vi må give afkald på.

- Og fordi Danmark kan gøre en kæmpe forskel i verden, når vi går forrest.

----

Klimakrisen er den mest alvorlige krise, som menneskeheden står overfor. Klimaforandringerne er ikke noget, som hører fremtiden til. De er her allerede – og de rammer allerhårdest i nogle af verdens fattigste lande.

I Danmark kan vi ikke løse klimakrisen selv. Men vi kan give et kæmpe stort bidrag, hvis vi er ambitiøse nok. Både i form af reduceret CO2 udledning i Danmark – men nok så meget ved at vise vejen for andre lande.

I denne valgperiode har vi sat et ambitiøst mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til 1990. Heldigvis stemte de fleste – dog ikke alle – partier for denne målsætning. Og siden vedtagelsen af klimaloven har vi taget mange konkrete skridt i retning af at indfri målsætningen. Der er lavet aftaler om en mere grøn vejtransport, om verdens første energiøer, om Power-to-X, om landbruget, om affald og cirkulær økonomi, om en grøn skattereform med en ny CO2 afgift og meget andet. De fleste aftaler er vedtaget med brede flertal i Folketinget, hvilket er vigtigt, så beslutningerne ikke rulles tilbage, hvis flertallet en dag måtte skifte.

Men vi er på ingen måde i mål endnu. Vi skal være endnu mere ambitiøse. Både i vores målsætninger – men jo først og fremmest i vores konkrete handlinger. Den grønne energi – og elnettet i det hele taget – skal udbygges. Vi skal spise mindre kød og mere grønt. Landbruget skal omstille sig og producere mere klimavenlige fødevarer. Og vi skal fortsætte investeringerne i fremtidens grønne teknologier som Power-to-X og fangst af CO2.

Også på natur- og miljøområdet har vi gjort meget. F.eks. har vi sikret markant mere urørt skov og nye naturnationalparker. Men også her skal vi gøre endnu mere. Grøn bæredygtighed handler nemlig også om natur og biodiversitet. Vi skal værne om vores skov og natur, om vores drikkevand og luftkvalitet og om vores havmiljø mm. Og så skal vi gøre naturen tilgængelig, så vi som borgere let kan få adgang til den. At færdes i naturen er nemlig vigtigt for vores – og vores børns – trivsel og sundhed.

Vi må ikke bilde hinanden ind, at det er gratis at løse klima- og naturkrisen. Vi skal være klar til at give afkald på andre ting (f.eks. forbrugsvaner og en uendelig vækst i materielle goder) for at løse klodens største udfordring. Det bliver ikke let, og vi skal gøre det på en måde, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Men vi skylder hinanden – og de kommende generationer – at sætte klimaet og naturen øverst.