<h1>Vi skal huske at diskutere det internationale – også i en kommende valgkamp</h1>

Vi skal huske at diskutere det internationale – også i en kommende valgkamp

Af Daniel Toft Jakobsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet
Bragt i JP Aarhus d. 24 september 2022

Hvornår valget kommer, ved jeg ikke. Men jeg håber, at udenrigspolitikken, udviklingspolitikken og Danmarks internationale engagement i det hele taget bliver en del af valgkampen. Gerne også mere end det normalt er tilfældet i en dansk folketingsvalgkamp.

Hvis der er noget, som tiden siden sidste folketingsvalg har vist, er det nemlig, at Danmark ikke er en isoleret ø, der er upåvirket af verden. Coronapandemien, krigen i Ukraine og inflationskrisen er klare eksempler på, at det, der sker i verden, i den grad påvirker Danmark. Det samme gælder selvsagt i forhold til klima, forurening, flygtningestrømme og meget andet. Hvis vi i en kommende valgkamp skal hele vejen rundt om de helt store udfordringer og problemer, vi står overfor, er det ikke nok at diskutere, hvad der skal ske i Danmark. Vi skal også diskutere, hvilket aftryk vi ønsker at sætte på verden.

Sagen er nemlig, at det ikke blot er verden, der påvirker Danmark. Danmark kan også påvirke verden. Selvom vi er et lille land, har vi en lang tradition for at engagere os internationalt, og vi gør faktisk en forskel mange steder. F.eks. med humanitær bistand, udviklingssamarbejde, grønne løsninger, teknologi, demokrati, ligestilling og menneskerettigheder. Og ikke mindst ved at bringe de værdier og måder at gøre tingene på, som kendetegner Danmark, ind i det internationale samarbejde i f.eks. EU og NATO.

Der er masser af vigtige indenrigspolitiske diskussioner, som kommer til at præge den kommende valgkamp. Men mange af dem har også en international vinkel, som vi nødig skulle glemme.

F.eks. er det vigtigt at diskutere, hvordan vi kommer endnu længere i opfyldelsen af målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger i Danmark i 2030, og om målet evt. skal gøres mere ambitiøst. Men det er godt nok også vigtigt at diskutere, hvordan vi får tænkt klimaspørgsmålet endnu mere ind i vores udenrigs- og udviklingspolitik. Både fordi andre landes CO2 udledninger skader klimaet lige så meget som de danske. Men også fordi vi som et rigt land har et ansvar for at hjælpe de fattige lande, der rammes allermest alvorligt af klimaforandringerne.

Et andet aktuelt og helt afgørende politisk spørgsmål er, hvordan vi håndterer inflationen og målrettet kompenserer de hårdest ramte grupper i Danmark. Samtidig må vi bare ikke glemme, at årsagerne til inflationen skal findes internationalt, og at bl.a. de stigende fødevarepriser også skaber problemer andre steder i verden. F.eks. på Afrikas Horn, der lige nu er ramt af en yderst alvorlig sultkatastrofe, hvor mange børn og voksne ganske enkelt risikerer at dø af sult.

Et andet fast tema i en dansk valgkamp handler om, hvordan vi skal tage imod mennesker, der søger asyl i Danmark. Det er en vigtig diskussion. Vi skal bare huske, at langt de fleste flygtninge befinder sig i deres nærområder, og at der er en sammenhæng mellem hvor godt vi lykkes med at forebygge kriser og konflikter i udviklingslandene, og hvor mange flygtninge der søger imod Europa og Danmark.

Danmark kan ikke løse ret mange af verdens problemer selv. Men vi kan bidrage med vores ressourcer, viden og værdier. For verdens skyld. Men også for vores egen skyld, fordi vi påvirkes så kraftigt af, hvad der sker i verden. Det håber jeg, at vi (også) får tid til at diskutere i den kommende valgkamp – hvornår den end kommer.