<h1>Man skal kunne låne til drømmehuset i Barrit så vel som på Frederiksberg  </h1>

Man skal kunne låne til drømmehuset i Barrit så vel som på Frederiksberg

Bragt i Horsens Folkeblad 26. november 2021

Der har længe verseret en debat om adgangen til boliglån i landdistrikterne. Historierne om familier, der har fået afslag på boliglån, fordi boligen har ligget i et ”uattraktivt” område, er mange. Nogle har ligefrem oplevet at få afslag alene på baggrund af det postnummer, man ønsker at bo i. Også i vores område kender vi problematikken – f.eks. i byer som Korning og Barrit. Jeg husker, at jeg selv deltog i debatten helt tilbage i 2018, og problemet er her stadig.

Det er selvfølgelig et stort problem, for dem, det går udover. Men det er også et stort problem for vores samfund som helhed. I hvert fald hvis vi ønsker, at det skal være attraktivt at bo i hele landet, og hvis vi ønsker, at der skal være balance mellem land og by.

Jeg forstår godt, at bankerne ikke vil låne flere penge til en bolig, end de vurderer, at boligen er værd. Men får tendensen lov til at fortsætte, så risikerer vi, at der skabes en ond og selvforstærkende spiral, hvor begrænsede lånemuligheder fører til affolkning i landdistrikterne, som så igen fører til endnu dårligere lånemuligheder. Den spiral, skal vi have vendt.

I Socialdemokratiet kæmper vi for stærke og levende lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bosætte sig. Det skal være muligt at bo og arbejde i alle dele af landet, og derfor foreslog regeringen tilbage i foråret at introducere muligheden for en statsgaranti på en del af boliglånet i landdistrikterne. Siden da har vi været i kontakt med den finansielle sektor om, hvordan vi præcist griber det an.

Konkret foreslår vi en model, hvor man til nogle boliger kan få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi. Ordningen gælder ejerboliger med en handelspris på under 8000 pr. kvadratmeter, og i nogle postnumre gælder den derudover også ejerboliger med en handelspris under 10.000 kr. pr. kvadratmeter. Sidstnævnte gælder i postnumre med en gennemsnitlig handelspris på under 8000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket i Hedensted Kommune umiddelbart vil sige Barrit, Stouby og Uldum. På den måde mindskes bankernes risiko for tab, og mulighederne for at låne til en ejerbolig i landdistrikterne øges.

Udspillet er et godt og vigtigt skridt i retning af et Danmark i bedre balance. Det er helt afgørende, at der er gode muligheder for at låne til sin bolig – også i landdistrikterne.