<h1>Huslejeloft: Skab tryghed for lejerne</h1>

Huslejeloft: Skab tryghed for lejerne

Af Daniel Toft Jakobsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Bragt i Favrskov Posten d. 25 august 2022

Ved årsskiftet risikerer op mod 160.000 lejere i private udlejningsboliger at få en huslejestigning på 8-9 procent, fordi huslejen i deres boliger kan reguleres efter nettoprisindekset. Det er bekymrende i sig selv, men det er endnu mere bekymrende, når man tænker på, hvor dyrt alting er for tiden på grund af inflationskrisen. Vi mærker det alle, når vi tanker benzin, når vi forlader supermarkedet og ser på vores bon, eller når vi får vores elregning.

I Socialdemokratiet mener vi derfor, at der skal indføres et loft over de nævnte huslejestigninger på 4 procent. Det er et forslag, der skal give større økonomisk tryghed til de mange tusinde lejere, som ellers risikerer at blive ramt af uoverkommelige huslejestigninger.

Der er indkaldt til forhandlinger om et huslejeloft, og jeg håber meget, at en bred vifte af partier vil være med til at samarbejde om at skabe tryghed for de 160.000 lejere.

Danskernes økonomi er hårdt præget af inflationen, og vi skal hjælpe dem, der er mest udsatte. Derfor har vi blandt andet besluttet at give en ekstra økonomisk håndsrækning til de pensionister, der har allermindst, samt en stor gruppe af de borgere, der kæmper allermest med stigende varmepriser.

Alle er ramt, men vi bekæmper ikke inflationen, ved at dele ud til alle. Det er ikke økonomisk forsvarligt, og det vil blot puste til inflationen. Derfor målretter vi lige nu hjælpen til de grupper, der har det allersværest som et resultat af de stigende priser.