<h1>Danmark skal tage ansvar. Stem ja. </h1>

Danmark skal tage ansvar. Stem ja.

Af Daniel Toft Jakobsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Bragt i Lokal Avisen Favrskov d. 27. maj 2022

Danmark er et lille land, der generelt har stor gavn af internationalt samarbejde. Men det internationale samarbejde har også gavn af, at Danmark deltager i det. Selvom vi er et lille land, har vi nemlig meget at bidrage med – både i forhold til ressourcer, kompetencer og ikke mindst vores værdier og måder at gøre tingene på.

Når jeg anbefaler et ja til folkeafstemningen d. 1. juni, skyldes det derfor ikke kun, at det er i Danmarks interesse at være med i EU-samarbejdet om forsvar og sikkerhed, hvilket det helt klart er. Det skyldes også, at Danmark skal være et land, der melder sig ind – og ikke ud – når der er brug for at tage ansvar i den verden, vi er en del af.

I 2004 overgik en militær operation i Bosnien fra NATO til EU, og grundet det danske EU-forbehold måtte de danske soldater rejse hjem. Forbeholdet betyder med andre ord, at der er samarbejde og missioner, som vi har interesse i at deltage i, og hvor vi også har noget at bidrage med, men hvor vi ikke kan være med – alene fordi samarbejdet foregår i regi af EU. Det synes jeg er ærgerligt.

Hvis vi afskaffer forbeholdet, vil vi få mulighed for at tage stilling til dansk deltagelse i EU´s forsvarssamarbejde fra sag til sag uden at blive tvunget med i noget som helst. Det vil være helt op til Folketinget at beslutte, hvor vi vil være med – præcis som det allerede er tilfældet i dag, når det kommer til missioner i f.eks. FN og NATO.

Jeg har meget svært ved at se, at det skulle være i Danmarks interesse på forhånd at afskære sig fra muligheden for at deltage i samarbejde med andre europæiske lande om forsvar og sikkerhed, alene fordi samarbejdet finder sted i EU. Det må da være indholdet i samarbejdet, der er det afgørende – mere end om missionen eller samarbejdet foregår i EU-regi eller ej.

Danmark skal frit kunne sige både ja og nej til forskellige typer af samarbejde og missioner i EU-regi. Derfor stemmer jeg ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet d. 1. juni.