Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

30/04 - 2016

Bragt i Fredericia Dagblad 30.04.2016

Netop nu forhandles der om en ny gymnasiereform. Resultatet bliver helt afgørende for den fremtidige sociale mobilitet i Danmark. Hvis regeringen får deres vilje igennem, vil det nemlig spænde ben for mange mønsterbrydere i uddannelsessystemet. Benspændet består af for skæve karakterkrav og en forringelse af HF.

Venstre foreslår et karakterkrav på 4 i dansk og matematik for at kunne komme i gymnasiet. Det mener vi er for højt. Vi foreslår derfor et karakterkrav på 2 – ligesom på erhvervsskolerne. Samtidig vil regeringen gøre HF til en uddannelse, der som udgangspunkt ikke giver adgang til lange videregående uddannelser.

14/03 - 2016

Bragt i Aarhus Stiftstidende 09.03.2016 Fredericia Dagblad 10.03.2016 Midtjyllands Avis 14.03.2016

Det er en stor sejr for os socialdemokrater, at det er lykkedes at presse regeringen og støttepartierne til at ændre i loven om kontanthjælpsloftet. I sidste uge blev det besluttet at undtage handicappede, der er blevet anvist en særlig handicapbolig af kommunen, fra kontanthjælpsloftet. Ikke desto mindre er resten af forslaget om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen stadig yderst problematisk.

17/02 - 2016

Bragt i Aarhus Stiftstidende 17.02.2016

Der er brug for at få integreret de mange flygtninge, der kommer til Danmark på en god måde. Derfor sætter vi socialdemokrater nu fokus på integrationsopgaven.

Vi mener, at en af de bedste veje til at blive integreret går gennem arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne ønsker, at man hurtigst muligt kommer i arbejde og samtidig modtager sprogundervisning. Vi ved fra de kommuner, der gør dét, at det virker.

09/01 - 2016

Bragt i kristeligt dagblad d. 9/1 2016, sammen med Rasmus Prehn (S), MF

Det er 75 år siden, Hal Koch for alvor blev en kendt figur i Danmark med sine forelæsninger om Grundtvig på Københavns Universitet – i efteråret 1940. Den nok mest kendte bog fra Hal Kochs hånd, ”Hvad er demokrati?”, udkom fem år senere kort efter Danmarks befrielse.

Hal Koch er stadig relevant, når man som os er optagede af et socialt og demokratisk samfund og i fastholdelsen af et stærkt og progressivt socialdemokratisk parti. Ikke bare i forhold til ”det sociale” men også i forhold til ”det demokratiske”. Ikke bare i forhold til det ”fordelingspolitiske” men også i forhold til det ”værdipolitiske”. Ikke bare i forhold til ”lighed” men også i forhold til ”frihed”.

27/11 - 2015

På torsdag skal vi afgøre, om vi vil omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning. Et ja vil give vores politi, erhvervsliv og fagbevægelse bedre arbejdsbetingelser.

Allermest afgørende er det, at Danmark forbliver en del af det europæiske politisamarbejde Europol. Organiserede kriminelle arbejder desværre på tværs af grænserne, og derfor skal vores politi gøre det samme. Et nej vil skabe stor usikkerhed om dansk politis muligheder i Europol. Nej-sigerne argumenterer med, at vi så bare kan få en tilvalgsordning. Men dels vil det være op til de andre lande – og ikke os selv – om og hvor hurtigt vi kan få sådan en aftale. Og dels vil vi med en sådan aftale ikke være fuldt og helt med i samarbejdet, som vi er i dag. Det vil svække vores indflydelse på udviklingen af Europol og formentlig besværliggøre politiets adgang til f.eks. at søge i Europols databaser.

21/11 - 2015

En omvendt Robin Hood. Sådan har flere meget rammende kaldt den finanslov, regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. For finansloven betyder ganske enkelt, at der tages fra de fattige og gives til de rige.

Blå blok har valgt at skære i kontanthjælpen, flygtningeydelserne, den kommunale velfærd, uddannelserne og miljøet. Samtidig betyder finansloven en markant forringelse af ulandsbistanden i en tid med de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig. Det er himmelråbende skævt.

Side 1 af 11  > >>