Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Det står jeg for

For mig er det vigtigt, at vælgerne kan genkende de grundlæggende socialdemokratiske værdier om frihed, lighed og solidaritet i den konkrete politik, som vi fører.

Politik er i dag blevet alt for strategisk og taktisk. Der er brug for flere værdier og mindre spin i dansk politik, og blandt mine mærkesager er derfor:

  • FRIHED til forskellighed – også for dem med en anden kultur eller religion end flertallet.

  • LIGHED i adgangen til sundhed og uddannelse – også for dem, der i dag er hægtet af.

  • SOLIDARITET med fattige – både i Danmark og i verdens fattigste lande.

Derudover brænder jeg for følgende områder:


TID OG OVERSKUD til BØRNEFAMILIERNE

Mange børnefamilier er pressede i hverdagen, og for nogle ender det i stress, depression eller måske endda brudte relationer mellem far, mor og børn. Jeg vil arbejde for en børne- og familiepolitik, der giver mere tid og overskud til børnefamilierne, ordentlige normeringer i daginstitutionerne mm. – så vores børn kan få den bedste start på livet. F.eks. skal der være bedre muligheder for at skrue op og ned for sin arbejdstid i forskellige faser af livet, så der kan skabes en sund balance mellem arbejdsliv og familieliv.


OMSORG til ÆLDRE OG UDSATTE

Vi skal udvikle og ikke afvikle det danske velfærdssamfund. Danmark skal også fremover være et land, hvor der er hjælp til mennesker, der rammes af f.eks. sygdom eller nedslidning, eller som svækkes pga. alderdom.

Vi skylder vores ældre at give dem en ordentlig seniortilværelse med stor tryghed og omsorg – og med masser af muligheder for aktiviteter og samvær med andre mennesker i alle aldre.


TRYGHED OG FLEKSIBILITET på ARBEJDSMARKEDET

Hvis vi vil bevare den danske model på arbejdsmarkedet (og det vil jeg), er det helt afgørende, at vi får genskabt trygheden i dagpengesystemet og effektivt får bekæmpet social dumping.


DANMARK skal bidrage til løsningen af VERDENS HELT STORE UDFORDRINGER

Som et af verdens rigeste lande skal Danmark være i spidsen i kampen imod den globale ulighed og tage stort medansvar i forhold til klimaproblemer og flygtningestrømme. Vi skal gøre endnu mere for at skabe en mere retfærdig fordeling af verdens goder, begrænse CO2-udslippet, yde humanitær bistand i krisesituationer og i øvrigt behandle de udlændinge, der kommer til vores land, på en anstændig og medmenneskelig måde.


TROS- OG YTRINGSFRIHED for ALLE

Tros- og ytringsfrihed er grundlæggende danske værdier, ligesom tolerance og frisind også er det. Nogle mener, at det bedste forsvar for ytringsfriheden er at bruge den til at tale grimt om eller ligefrem forhåne bestemte minoriteter. Jeg er uenig. For mig er det bedste forsvar for ytringsfriheden at give alle mulighed for at komme til orde – og at bruge sin ytringsfrihed på en måde, der respekterer dem, der mener noget andet end en selv.

På samme måde mener nogle, at det bedste forsvar for trosfriheden er at forbyde religion i det offentlige rum. For mig handler trosfrihed om at give kristne, muslimer, jøder, ateister og alle andre frihed til at udfolde sig i respekt for hinanden og demokratiet. Enhver form for ekstremisme, uanset om den er religiøs, politisk eller noget andet, skal bekæmpes.