Folketingskandidat i østjylland

Nyheder:

17/02 - 2016

Bragt i Aarhus Stiftstidende 17.02.2016

Der er brug for at få integreret de mange flygtninge, der kommer til Danmark på en god måde. Derfor sætter vi socialdemokrater nu fokus på integrationsopgaven.

Vi mener, at en af de bedste veje til at blive integreret går gennem arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne ønsker, at man hurtigst muligt kommer i arbejde og samtidig modtager sprogundervisning. Vi ved fra de kommuner, der gør dét, at det virker.

09/01 - 2016

Bragt i kristeligt dagblad d. 9/1 2016, sammen med Rasmus Prehn (S), MF

Det er 75 år siden, Hal Koch for alvor blev en kendt figur i Danmark med sine forelæsninger om Grundtvig på Københavns Universitet – i efteråret 1940. Den nok mest kendte bog fra Hal Kochs hånd, ”Hvad er demokrati?”, udkom fem år senere kort efter Danmarks befrielse.

Hal Koch er stadig relevant, når man som os er optagede af et socialt og demokratisk samfund og i fastholdelsen af et stærkt og progressivt socialdemokratisk parti. Ikke bare i forhold til ”det sociale” men også i forhold til ”det demokratiske”. Ikke bare i forhold til det ”fordelingspolitiske” men også i forhold til det ”værdipolitiske”. Ikke bare i forhold til ”lighed” men også i forhold til ”frihed”.

<< < 

Side 2 af 32  > >>