Categories: General
      Date: 14/03 - 2016
     Title: Kontanthjælpsloftet gør fattige fattigere

Bragt i Aarhus Stiftstidende 09.03.2016 Fredericia Dagblad 10.03.2016 Midtjyllands Avis 14.03.2016

Det er en stor sejr for os socialdemokrater, at det er lykkedes at presse regeringen og støttepartierne til at ændre i loven om kontanthjælpsloftet. I sidste uge blev det besluttet at undtage handicappede, der er blevet anvist en særlig handicapbolig af kommunen, fra kontanthjælpsloftet. Ikke desto mindre er resten af forslaget om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen stadig yderst problematisk.Bragt i Aarhus Stiftstidende 09.03.2016 Fredericia Dagblad 10.03.2016 Midtjyllands Avis 14.03.2016

Det er en stor sejr for os socialdemokrater, at det er lykkedes at presse regeringen og støttepartierne til at ændre i loven om kontanthjælpsloftet. I sidste uge blev det besluttet at undtage handicappede, der er blevet anvist en særlig handicapbolig af kommunen, fra kontanthjælpsloftet. Ikke desto mindre er resten af forslaget om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen stadig yderst problematisk.

Det er regeringens mål, at kontanthjælpsloftet skal få flere i arbejde. Deres metode til at få folk i arbejde er at skabe et større skel mellem folk på kontanthjælp og lønmodtagere. Dette skel skal motivere de ledige til at finde et arbejde, men det er estimeret, at kun ganske få ledige vil få arbejde på baggrund af loftet. Derfor bliver den primære effekt af loftet formentlig øget ulighed, øget fattigdom og større problemer for de svageste i vores samfund.

Det er i forvejen problematisk for mange familier på kontanthjælp at få pengene til at række til husleje og almindelige løbende udgifter. For en enlig mor med to børn vil loftet betyde 30.000 kr. mindre om året. I en tid med stigende mangel på billige boliger vil mange blive sat i en helt umulig situation.

En række børneorganisationer, Rådet for Socialt Udsatte og mange andre har advaret mod dette lovforslag. Fattigdommen vil stige, og børn af forældre på kontanthjælp kommer i stigende grad til at mangle helt basale ting i hverdagen, som andre børn har - f.eks. nyt tøj, fritidsaktiviteter og varieret kost. Derfor er vi socialdemokrater imod forslaget. Vi håber, at Dansk Folkeparti heller ikke ønsker flere fattige i Danmark, og dermed dropper kontanthjælpsloftet helt!