Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

17/02 - 2016

Der skal turbo på integrationen


Bragt i Aarhus Stiftstidende 17.02.2016

Der er brug for at få integreret de mange flygtninge, der kommer til Danmark på en god måde. Derfor sætter vi socialdemokrater nu fokus på integrationsopgaven.

Vi mener, at en af de bedste veje til at blive integreret går gennem arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne ønsker, at man hurtigst muligt kommer i arbejde og samtidig modtager sprogundervisning. Vi ved fra de kommuner, der gør dét, at det virker.

Udfordringerne begrænser sig ikke kun til arbejdsmarkedet. Der vil også opstå boligmangel i kommunerne. Derfor skal vi sætte skub i opførelsen af nye almene boliger. Kommunerne skal fortsat have mulighed for at stille krav om, at 25 procent af nybyggeri skal være alment – en mulighed regeringen desværre lægger op til at skrotte. Og så skal vi blive bedre til at boligplacere flygtninge efter kompetencer.

Heldigvis bidrager mange gode kræfter til at løfte integrationsopgaven. Vi skal fortsætte med at gøre civilsamfundet og de mange eksisterende stærke fællesskaber til en del af løsningen. Det gælder f.eks. lokalsamfund, foreningsliv og vores efterskoler og højskoler, hvor der alle steder er gode muligheder for at knytte stærke og ligeværdige relationer.

 

Regeringen har sat kommunerne under massivt pres. Samtidig med at de skal integrere mange flygtninge, strammer regeringen det økonomiske greb med bl.a. et omprioriteringsbidrag, der tvinger mange kommuner til at spare store beløb på velfærden. Regeringen bør droppe besparelserne og sammen med Socialdemokraterne komme med forslag til, hvordan vi bedst får integreret de mange flygtninge, der kommer til Danmark.