Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

27/11 - 2015

Stem JA på torsdag


På torsdag skal vi afgøre, om vi vil omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning. Et ja vil give vores politi, erhvervsliv og fagbevægelse bedre arbejdsbetingelser.

Allermest afgørende er det, at Danmark forbliver en del af det europæiske politisamarbejde Europol. Organiserede kriminelle arbejder desværre på tværs af grænserne, og derfor skal vores politi gøre det samme. Et nej vil skabe stor usikkerhed om dansk politis muligheder i Europol. Nej-sigerne argumenterer med, at vi så bare kan få en tilvalgsordning. Men dels vil det være op til de andre lande – og ikke os selv – om og hvor hurtigt vi kan få sådan en aftale. Og dels vil vi med en sådan aftale ikke være fuldt og helt med i samarbejdet, som vi er i dag. Det vil svække vores indflydelse på udviklingen af Europol og formentlig besværliggøre politiets adgang til f.eks. at søge i Europols databaser.

Udover Europol stemmer vi om 22 konkrete retsakter, som vil gøre det lettere at være dansker, virksomhed og fagbevægelse i et Europa, hvor mennesker, varer og virksomheder bevæger sig rundt mellem de forskellige lande. Det gælder f.eks. ved skilsmisser, tilhold, konkurser, arvesager og betalingskrav, der går på tværs af grænser.

Af og til er der ting i EU-samarbejdet, som ikke er perfekt. Sådan er det i øvrigt også i den hjemlige politik. Men grundlæggende har Danmark som lille land fået rigtig meget godt ud af at være en del af det europæiske fællesskab. De andre lande i Europa har nu givet Danmark et tilbud om, at vi på det retlige område fremover kan være med i de fælles regler, som vi gerne vil være med i, og fortsat stå uden for de retsakter, som vi ikke ønsker at deltage i. Det er et rigtig godt tilbud, som jeg vil anbefale, at vi siger ja tak til.