Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

20/03 - 2010

Skattestoppet har en pris


Bragt i Vejle Amts Folkeblad d. 20. marts 2010

D. 25. februar havde jeg et læserbrev i VAF, hvori jeg forholder mig kritisk til regeringens skattestop. D. 8. marts tager Troels Lund Poulsen så til genmæle – desværre imod noget helt andet end det, som min kritik går på. Troels Lund Poulsen argumenterer således for, at vi ikke bare skal lade skatten stige og stige, hvilket jeg selvfølgelig aldrig har udtrykt ønske om.

Nej, min kritik af skattestoppet går ikke på, at det forhindrer det samlede skattetryk i at stige. Min kritik går på at det blindt og automatisk sænker skatten på f.eks. usunde varer og forurening, fordi afgifterne på disse låses fast i kroner og øre. I takt med inflationen sænkes afgifterne således år efter år – undtagen når regeringen bryder skattestoppet, som det var tilfældet med den seneste skattereform.

Troels Lund Poulsen skriver om skattestoppet: ”at lade være med at hæve skatterne kan aldrig være en udgift”. Nej, ikke så længe der er tale om en skat, der opkræves med en procentsats. Men pointen er jo netop, at skatter og afgifter, der opkræves med et kronebeløb fastlåses i kroner og øre, som år for år bliver mindre værd. Og derfor har skattestoppet en pris. Troels Lund Poulsen kan jo bare spørge finansministeriet, som har opgjort prisen til 18,2 mia. alene i 2010.

Der kan nævnes masser af negative konsekvenser af skattestoppet, hvilket bl.a. regeringens egen forebyggelseskommission og de økonomiske vismænd, da også har gjort. Men efter min mening er noget af det allermest tåbelige ved skattestoppet, at politikerne fralægger sig muligheden for at tilpasse skattesystemet til nye udfordringer. Tænk, at det afgørende for, om en skat skal sænkes eller fastholdes på det nuværende niveau, er, om den opkræves i procent eller i kroner og øre. Var det ikke mere ambitiøst, hvis det var politikerne i stedet for blind og tilfældig matematik, der førte den danske skattepolitik.