Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

02/06 - 2015

Mere fokus på relationer


I virkeligheden ved vi det godt: Det vigtigste her i livet er hverken vores penge eller vores materielle goder. Det vigtigste er vores relationer til andre mennesker. Det er måske en banal sandhed. Men det er en sandhed, som indeholder et stort politisk potentiale, som langt fra er indfriet. To eksempler:

Eksempel 1: Vi ved godt, hvor utroligt afgørende relationen mellem børn og forældre er. Vi ved også godt, at det kræver tid til hinanden at opdyrke en god og stærk relation. Og alligevel har vi indrettet samfundet sådan, at rigtig mange af os arbejder allermest i netop den fase af vores liv, hvor vi har små børn, der hungrer efter vores tid og opmærksomhed. For mange går det godt. Men for nogle ender travlheden og den manglende balance mellem arbejdsliv og familieliv i brudte relationer, som koster dyrt for både mennesker og samfund på den lange bane. Der er brug for en ny og mere ambitiøs familiepolitik, som giver bedre muligheder for at prioritere tid til familien i de faser af liver, hvor man har brug for det.

Eksempel 2: Vi ved godt, at relationen mellem den ældre og hjemmehjælperen, patienten og sygeplejersken, eleven og læreren, barnet og pædagogen, den udsatte og socialpædagogen er helt afgørende for oplevelsen og effekten af den offentlige service. Men alligevel tilgodeser vi langt fra altid disse relationer i måden, vi indretter velfærdssamfundet på. Vi kan fx gøre mere for at undgå, at den enkelte borger i mødet med den offentlige sektor oplever hyppige skift imellem forskellige hjemmehjælpere, speciallærere, socialpædagoger, sagsbehandlere mm.. Vi kunne også gøre mere ud af at sikre gode og trygge overgange i de tilfælde, hvor personskift ikke kan undgås, eller hvor en borgers sag overgår fra den ene forvaltning til den anden. Endelig kunne vi skære ned på papirarbejdet og kontrollen og give de offentligt ansatte mere tid og tillid til deres faglighed - og dermed bedre betingelser for deres kerneopgaver og relationer til borgerne.

Vores relationer er noget af det vigtigste vi har. Så lad os tænke dem mere aktivt med i den måde, som vi indretter samfundet på.