Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

26/04 - 2015

Børnefamiliernes vilkår kræver politisk fokus


Sammen med Isabell Friis Madsen (S), formand for Børne- og skoleudvalget i Favrskov Kommune

Der er brug for en debat om børnefamiliernes vilkår. Småbørnsforældre er blandt dem, der leverer den største indsats på arbejdsmarkedet samtidig med, at de skal have familielivet til at fungere. Kronisk stress og dårlig samvittighed over børnenes lange dage i dagtilbud er hverdagskost. Dét er ikke gode betingelser for familiernes trivsel. Vi mener, at der er behov for, at forældre får mulighed for en større fleksibilitet i deres arbejdsliv, så det er muligt at prioritere børnene mens de er små. Man kunne f.eks. give bedre mulighed for at skrue lidt op og ned for sin arbejdstid igennem forskellige faser af livet.

Småbørnenes trivsel er af stor betydning for deres videre færd gennem tilværelsen. Derfor er det vigtigt med en høj kvalitet i kommunernes dagtilbud. De seneste år har regeringen øremærket midler til øget kvalitet på området, og I Favrskov er alle tildelte midler tilført dagtilbudsområdet. Favrskov er en af de mest effektivt drevne kommuner i landet, og vi har gjort meget lokalt for at skabe gode dagtilbud.

Vi er bekymrede for konsekvenserne, hvis der efter valget indføres nulvækst i det offentlige. På landsplan kan nulvækst ifølge BUPL betyde, at 2610 pædagogiske arbejdspladser forsvinder – heraf en væsentlig andel i dagtilbud. Dette vil I vores optik betyde en væsentlig kvalitetsforringelse for børnenes dagligdag. Hvis fagligheden og trivslen for Favrskovs og resten af landets børn skal sikres, kræver det uddannede voksne, hænder nok – og politisk fokus.

Derfor har børnefamilierne brug for en stemme på Christiansborg, der både kan arbejde for ordentlige normeringer og bedre muligheder for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.