Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

19/03 - 2015

Mere lighed. Både i Danmark og verden.


Bragt i Horsens Folkeblad 19/3 - 2015

Lighed er en socialdemokratisk kerneværdi. Som socialdemokrat elsker jeg forskellighed – men bestemt ikke ulighed. Og der er stadig brug for kamp imod ulighed – både i Danmark og verden.

Lighed handler om ligeværd og lige muligheder – men også om en retfærdig fordeling af ressourcerne.

Verdens 80 rigeste enkeltpersoner ejer i dag lige så meget som den fattigste halvdel af klodens befolkning tilsammen. Den rigeste procent ejer næsten lige så meget som de resterende 99 pct. tilsammen.

Der er heldigvis sket fremskridt i forhold til fattigdomsbekæmpelse, børns skolegang, børnedødelighed, adgang til rent drikkevand mm.. Men den globale ulighed er stadig grotesk stor.

Løsningerne handler om ulandsbistand og omfordeling. Om understøttelse af demokrati og fagbevægelse i fattige lande. Om bekæmpelse af skatteunddragelse og kapitalflugt fra ulandene. Om uddannelse, sundhed, fair handel – og meget mere.

Men allermest handler det om politisk vilje: Er vi i den rige del af verden villige til at skrue lidt ned for materialismen for at hjælpe dem, der har større behov for materiel vækst end os? Jeg arbejder for et solidarisk JA til det spørgsmål.

Sammenlignet med andre er Danmark et relativt lige land. Men også i Danmark er der brug for mere – og ikke mindre – lighed.

Nogle påstår, at større ulighed vil være godt for erhvervslivet, den økonomiske vækst og incitamentet til at arbejde. Derfor vil de sænke ydelserne for dem, der har mindst, og sænke skatten for dem, der har mest. Jeg er uenig.

De lande i verden med størst lighed er generelt også de lande med bl.a. bedst sundhed, størst tillid borgerne imellem, højst social mobilitet og mindst kriminalitet. Lighed øger trygheden for både rig og fattig.

Og lighed er ikke en forhindring for et velfungerende erhvervsliv. Tag f.eks. bare Danmarks gentagne topplaceringer på internationale lister over de lande, hvor det er bedst at drive forretning.

Det kommende folketingsvalg handler i høj grad om vores syn på lighed og ulighed. Som socialdemokrat vil jeg arbejde for en mere retfærdig fordeling af ressourcerne – både i Danmark og globalt.