Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

14/02 - 2015

Hedensted. Lad os tage godt imod vores flygtninge


Sammen med Hanne Grangaard (S), byrådsmedlem i Hedensted

30/1 advarer Allan Petersen (DF) i Folkebladet imod det antal flygtninge, som Hedensted Kommune står til at modtage i 2015. Og Allan Petersen har da også ret i, at kommunen står over for en stor udfordring, fordi der i 2015 formentlig kommer omkring tre gange så mange flygtninge til kommunen som i 2014. Vi vil bare gerne appellere til, at vi alle sammen – på tværs af partier – gør alt, hvad vi kan, for at få det til at lykkes.

Det er fair nok at diskutere det antal flygtninge, som Danmark og Hedensted Kommune tager imod. Vores holdning er, at vi som et af verdens rigeste lande har et kæmpe ansvar for at hjælpe flygtninge – både i nærområderne og her i Danmark. Vi finder det også rimeligt, at vi i Hedensted skal tage vores del – bl.a. for at undgå yderligere koncentration af flygtninge i socialt belastede storbykvarterer.

Vi er sikkert ikke enige om, hvor mange eller få flygtninge Danmark og Hedensted kan tage imod og hjælpe. Men forhåbentlig kan vi blive enige om, at vi skal behandle de flygtninge, der er her, ordentligt. En god integration er til gavn for både den enkelte flygtning og samfundet som helhed. Så lad os i Hedensted Kommune stå sammen om den her store og vigtige opgave.

Når man lytter til den landspolitiske udlændingedebat, får man af og til indtryk af, at det er et formål i sig selv at gøre livet som flygtning i Danmark så hårdt og besværligt som muligt – for at afskrække flest mulige andre flygtninge i at søge mod Danmark. Jo dårligere vilkår, jo færre kommer nok hertil, er tanken.

Sådan skal vi ikke tænke i Hedensted. Tværtimod. Mange af de syriske flygtninge er ganske veluddannede og vil kunne bidrage positivt til vores kommune og vores land, hvis vi tager ordentligt imod dem. Des bedre vi lykkes med integrationen af vores nye medborgere, des bedre bliver Hedensted Kommune at bo i for os alle sammen fremadrettet.