Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

25/10 - 2014

Det mener vi om frivillige i vores børnehaver


Bragt i Horsens Folkeblad 24. oktober

Sammen med Kasper Glyngø (S), byrådsmedlem i Hedensted Kommune

De seneste uger og måneder har der været en del debat om brugen af frivillig arbejdskraft i børnehaverne i Hedensted Kommune. Flere har anført, at det er en farlig glidebane og en helt forkert vej at gå, hvis vi begynder at erstatte faguddannet og lønnet personale med frivillige i ydertimerne i børnehavernes åbningstid. Vi er fuldstændig enige!

Vi siger klart nej til at bygge det pædagogiske tilbud i vores børnehavers åbningstid på tilstedeværelsen af frivillig arbejdskraft. Frivillige kan uden tvivl gøre en kæmpe forskel – også i vores børnehaver. Men de skal supplere og ikke erstatte kommunens faguddannede personale.

Hvis vi begynder at bygge vores kernevelfærd på frivillig arbejdskraft spiller vi hasard med såvel stabiliteten som fagligheden i denne kernevelfærd og dermed i sidste ende også med den danske velfærdsmodel. Det siger vi klart NEJ til!

Til gengæld siger vi lige så klart JA til at skabe gode rammer for den frivillige indsats og det frivillige initiativ i vores kommune. Ønsker en gruppe forældre i et lokalsamfund f.eks. at etablere et frivilligt drevet klubtilbud nogle dage om ugen i forlængelse af børnehavens åbningstid, vil vi meget gerne understøtte og skabe gode rammer for dette. Men i så fald vil det ikke være børnehaven, der udvider åbningstiden – uanset om det frivilligt baserede tilbud evt. låner sig ind i kommunale lokaler, der er egnet til tilbuddet.

Der er et kæmpe potentiale forbundet med frivilligt arbejde – men også nogle faldgruber, som vi skal undgå. Og derfor er det vigtigt at skelne helt klart: Vi bakker gerne op om forlængede og mere fleksible åbningstider i vores børnehaver, men det kræver, at vi i kommunen sætter penge af til en forsvarlig pædagogisk normering i hele åbningstiden. Vi bakker også meget gerne op om frivilligt baserede klubtilbud til børnene i vores lokalområder og understøtter gerne sådanne på alle mulige måder, så længe det bare er tydeligt for enhver, at der netop er tale om et frivilligt og ikke et professionelt/kommunalt tilbud.