Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

24/07 - 2009

Dansk Folkepartis forkerte syn på tørklæder og demokrati


Bragt i Horsens Folkeblad d. 24. juli 2009

Et tørklæde i hjemmeværnet har givet Dansk Folkeparti anledning til igen at fremture med deres holdninger til tørklæder og deres noget mangelfulde forståelse af demokratiske frihedsrettigheder – bl.a. Pia Kjærsgaard i HF d. 21. juli og Kristian Thulesen Dahl samme sted d. 22. juli.

Ifølge Pia Kjærsgaard er en tørklædeklædt kvinde i hjemmeværnet det samme som at ”markedsføre” kvindeundertrykkelse, ligesom Karsten Nonbo fra Venstre beskyldes for at have glemt demokrati og ligestilling, når han i første omgang ikke blev forarget over et tørklæde i hjemmeværnet. Hvis Pia Kjærsgaard har ret, betyder det, at bl.a. England, Sverige og Norge ”markedsfører” kvindeundertrykkelse og har glemt alt om demokrati og ligestilling. Her må soldater nemlig gerne bære tørklæde, som man kunne læse i HF d. 21. juli.

Hvis det stod til Kristian Thulesen Dahl skulle muslimske tørklæder forbydes overalt i Danmark med undtagelse af folks private hjem. Et sådant forslag kan slet ikke undgå at give associationer til sovjetkommunismen og andre totalitære regimers behandling af forskellige religiøse grupper. Det må bunde i en total mangel på forståelse for, hvad religionsfrihed handler om. Man forstår, hvorfor Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl føler sig ensomme i det, som de selv mener, er en kamp for demokrati.

Ingen er uenige med Dansk Folkeparti i, at det er både udemokratisk, diskriminerende og kvindeundertrykkende, når kvinder rundt omkring i verden tvinges til at gå klædt på en bestemt måde (f.eks. gå med tørklæde af religiøse årsager). Uenigheden går på, hvordan man i et demokrati skal forholde sig til menneskers påklædning. Dansk Folkeparti vil ironisk nok tvinge kvinder til at gå klædt på en bestemt måde (nemlig uden tørklæde), mens de fleste andre tilhængere af demokrati vil lade kvinderne selv bestemme, hvordan de vil gå klædt.

Det er selvfølgelig sidstnævnte, der er det mest demokratiske. Dansk Folkepartis forslag om at forbyde tørklæder blandt offentlige ansatte (og hvis det stod til Thulesen Dahl også alle andre) er derimod udtryk for, at Dansk Folkeparti snart er lige så fundamentalistisk i deres syn på tørklæder, som dem, de gerne vil bekæmpe – blot med modsat fortegn.

Man ser desværre af og til, at politikere i kampen mod demokratiets ydre trusler (f.eks. religiøs ekstremisme) kommer til at udgøre en indre trussel imod selv samme demokrati. Det var tilfældet med George Bush og Guantanamo, og det samme kan siges om Dansk Folkepartis ønske om tørklædeforbud, ligesom det i øvrigt kan om en del af den bredt vedtagne terrorlovgivning i Danmark. Det afgørende er, om vores politikere stoler nok på demokratiets styrker til at holde fast i det, når det er under pres. Desværre ser det ud til, at Dansk Folkeparti vakler ganske meget på det punkt.