Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

03/06 - 2014

Grundlovsdag: Sæt demokratiet over magtspillet


Bragt i Favrskovposten d. 2. juni 2014

D. 25. maj fejrede vi det europæiske demokrati ved at stemme til EU-valget, og d. 5. juni fejrer vi igen det danske demokrati på Grundlovsdag.

Det er godt med den slags festdage for demokratiet. Men desværre har mange den oplevelse, at de ikke er inviteret med til festen – at de ikke inddrages i demokratiet.

Det kan man se på den lave stemmeprocent til EU-valget, hvor kun omkring 43 pct. af vælgerne i Europa, 56 pct. i Danmark og 59 pct. her i Favrskov stemte. Man kan også se det på den store opbakning til en række yderligtgående protestbevægelser i Europa, ligesom de politiske partiers stærkt faldende medlemstal vidner om stigende politikerlede og faldende politisk engagement.

Det er bekymrende, at afstanden mellem politikerne og store dele af befolkningen er blevet så stor. Og det er i den grad bekymrende, at den alleryderste højrefløj mange steder i Europa formår at udnytte netop det. Der er tale om højrepartier, der udpeger syndebukke og bekæmper bestemte minoriteter på en måde, der absolut intet har med frisind, tolerance, religionsfrihed og andre centrale demokratiske værdier at gøre.

Det er helt nødvendigt, at de etablerede partier – herunder mit eget – tager politikerleden alvorligt.

Vi skal blive bedre til at tale med borgerne og ikke bare til borgerne. Vi skal udvikle vores medlemsdemokrati, så det bliver tydeligt, at man får indflydelse, når man melder sig ind i et parti. Vi skal tale mere om vores egne idéer og drømme og mindre om de andres fejl og mangler. Vi skal lade vores grundlæggende værdier udstikke den politiske retning og ikke styre efter kortsigtede taktiske overvejelser. Vi skal dele os efter anskuelser og ikke lefle for folkestemningen.

Kort sagt: Vi skal sætte det folkelige demokrati i Danmark højere end det taktiske magtspil på Christiansborg. Det skal vi gøre Grundlovsdag – og alle andre dage.