Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

14/11 - 2013

Børnefamilier, der trives


Bragt I Hedensted Avis d. 13 november 2013

Hedensted Kommune skal være et godt sted for børn og deres familier. At give vores børn en god start på livet er en af de bedste investeringer, man overhovedet kan foretage sig som politiker.


Vi skal give dagplejere, vuggestuer og børnehaver gode rammer samt gode muligheder for efteruddannelse og dygtiggørelse. Der skal være ordentlige normeringer og færre lukkedage i institutionerne.


Vi skal være i tæt dialog med vores lærere, skoleledere og forældre om, hvordan vi bedst udvikler vores folkeskole inden for rammerne af den nye folkeskolereform. Der skal være sammenhæng mellem trivsel, sundhed og læring samt mellem skolerne og deres omgivelser. Og så skal vi huske, at inklusion i folkeskolen forudsætter, at der følger ressourcer med, samt at der også fremover vil være børn, der har brug for et specialiseret undervisningstilbud.


Vi skal styrke det frivillige foreningsliv yderligere, ligesom vi skal give alle børn gode kulturelle oplevelser med i rygsækken. F.eks. kunne vi udnytte folkeskolereformen til at få vores elever mere på museum, i biografen, i teatret, til koncert og på biblioteket. Det vil ikke blot ruste dem til en fremtid, hvor kreative løsninger vil blive efterspurgt. Det vil også bidrage til at bryde den negative sociale arv samt styrke værdier som tolerance og frisind i fremtidens samfund.


Endelig skal vi forbedre trafiksikkerheden – især på skolevejene. Som forælder betyder det nemlig meget, at man kan sende sine børn af sted til fods eller på cykel med ro i sindet.