Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

17/10 - 2013

Fattigdom og integration. Brug for en sammenhængende indsats


Bragt i Horsens Folkeblad d. 12/10-2013

Siden 2001 er fattigdommen steget voldsomt blandt indvandrere og efterkommere i Danmark. Bruger man den nye fattigdomsgrænse, er antallet af fattige børn blandt indvandrere og efterkommere f.eks. steget fra ca. 1500 i 2001 til ca. 6800 i 2011. Andelen af fattige blandt indvandrere og efterkommere er ca. otte gange højere end andelen af fattige med dansk baggrund.


Det hænger sammen med, at den borgerlige regering i 2002 med den såkaldte ”starthjælp” markant sænkede forsørgelsen for indvandrere. Formålet var at presse de nye danskere til at finde et job, men resultatet blev i stedet større fattigdom og dermed større afstand mellem denne gruppe og det samfund, som de gerne skulle blive en integreret del af.


Hvis hverdagen er en daglig kamp for at få råd til husleje, mad, tøj og medicin, er der ikke det samme overskud – hverken økonomisk eller mentalt – til at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet.


Der er ingen tvivl om, at en vellykket integration i høj grad handler om, at vores nye medborgere skal have et arbejde, så de kan bidrage til samfundet og blive en del af et godt kollegafællesskab. Men det handler også om at give dem gode rammer for et velfungerende familieliv, hvilket ofte er hele forudsætningen for, at mor, far og børn har overskud til at vende sig imod det omgivende samfund og blive en del af fællesskabet både på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.


Derfor har vi afskaffet den lave starthjælp, som de borgerlige indførte. Og derfor har vi ændret integrationsloven, så kommunerne fremover skal tilbyde en mere familie- og helhedsorienteret integrationsindsats, hvor der udover beskæftigelse også er fokus på f.eks. sociale og sundhedsmæssige forhold.


I Hedensted Kommune har vi et stærkt fællesskab. Et stærkt fællesskab er bl.a. kendetegnet ved, at det er let at falde til som ny. Derfor skal vi i Hedensted Kommune udnytte den nye integrationslov til at sikre en endnu bedre og endnu mere sammenhængende indsats for at få vores nye medborgere til at falde godt til.