Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

05/06 - 2013

Øget tryghed til de arbejdsløse


bragt i Hedensted Avis d. 5. juni 2013 sammen med Henrik Alleslev

I 2010 blev der under det daværende VKO-flertal gennemført en uklog dagpengereform med en alt for hård indfasning. Reformen forringede markant den tryghed i dagpengesystemet, som ikke blot er et gode for den enkelte, der mister sit job, men også for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og den danske arbejdsmarkedsmodel som helhed.

Vi var begge to modstandere af disse forringelser tilbage i 2010 og har været det lige siden. Vi har glædet os over de initiativer, som den nye regering med Socialdemokraterne i spidsen, siden valget i 2011 har gennemført for at afbøde de negative konsekvenser af den borgerlige dagpengereform. Men vi har også måttet erkende, at de hidtidige initiativer ikke har været nok.

Selv efter de forskellige akutpakker og midlertidige forlængelser af forsørgelsesperioden står omkring 30.000 personer stadig til at miste deres dagpenge og forsørgelse i 2013. Det kan vi ikke leve med, og det kan regeringen heller ikke. Derfor kommer Socialdemokraterne og regeringen nu med en løsning på det problem, som blev skabt af de borgerlige og Dansk Folkeparti i 2010.

Her og nu foreslår vi en ny gradvis indfasning af dagpengereformen, der betyder, at de mennesker, der i de kommende år opbruger den toårige dagpengeret, er sikret forsørgelse på 80 eller 60 pct. af højeste dagpengesats. Opbruger man f.eks. sin toårige dagpengeret til efteråret er man sikret yderligere halvandet års forsørgelse.

Vores løsning rækker helt ind i 2016 og gør, at rigtig mange mennesker nu kan se frem til en forlænget ydelse, der forhåbentlig gør livet lettere her og nu.

Det er dog også nødvendigt at overveje indretningen af dagpengesystemet på endnu længere sigt. Står det til os, skal en ekspertgruppe derfor nu have til opgave at komme med idéer til en fremtidssikring af dagpengesystemet. Danmark har nemlig også fremover brug for et trygt dagpengesystem og et fleksibelt arbejdsmarked.