Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

28/01 - 2013

Hedensted kommune på mobil- og internettets A-hold


Bragt i Horsens Folkeblad 28. Januar 2013 sammen med Peter Sigtenbjerggaard

Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder anvendelsen af internet. Adgangen til gode mobil- og internetforbindelser er blandt nøglerne til vækst og udvikling. Desværre er Danmark opdelt i et A og B-hold på området, og flere steder i Hedensted Kommune er dækningen desværre ikke god nok. Det er et stort problem, som der skal gøres noget ved hurtigst muligt.

Godt og stabilt mobil- og internet er afgørende for bosætning i kommunen. For nutidens familier er internet en forudsætning i dagligdagen og det åbner muligheder for fjern- og hjemmearbejdsløsninger, hvilket er helt essentielt for at gøre det attraktivt at vælge vores kommune som bosætningskommune.

Også for virksomheder og turismeerhvervet er en god mobil- og internetforbindelse afgørende. Derfor arbejder vi socialdemokrater for, at hele Hedensted kommune får samme gode forbindelser som i de store byer.

Konkret fremlægger socialdemokraterne nu et udspil, der skal sikre ordentlig internet og mobiltelefoni til alle. I udspillet stiller vi bl.a. krav til internetudbyderne. Hvis de vil sælge internet der, hvor der er mange penge at tjene, fordi befolkningstætheden er høj - så må de også tage ansvar for at dække områder med lavere befolkningstæthed og dermed lavere indtjening. Vi foreslår også, at kommunerne i forbindelse med udbud og indkøb af mobiltelefoni fremover stiller flere krav om bedre mobildækning i kommunen, ligesom vi ønsker bedre samarbejde mellem de forskellige udbydere og operatører om den digitale infrastruktur – f.eks. i forhold til nedgravning af fælles rørledninger, deling af mobilmaster mm.

Vi vil ikke bare se til, mens Danmark bliver stadig mere opdelt i et digitalt A og B-hold. Derfor skal der handles nu. Det kræver politiske visioner og handling fra Christiansborg. Det kræver lokale løsninger i kommunerne. Og sidst men ikke mindst kræver det, at udbyderne af internet og mobiltelefoni viser samfundsansvar.