Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

13/12 - 2012

Gør en god skole bedre


Bragt i Hedensted-avisen d. 12. december 2012

Danmark har en god folkeskole. Med regeringens nye folkeskoleudspil lægger vi op til en debat med lærere, skoleledere, elever, forældre og andre partier om, hvordan vi kan gøre skolen endnu bedre.

For os socialdemokrater er det vigtigt, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Samtidig skal elevernes udbytte af folkeskolen afhænge mindre af deres sociale baggrund, end tilfældet er i dag. Folkeskolen skal være med til at bryde den sociale arv.

Helt grundlæggende ønsker vi at skabe en mere sammenhængende og aktiv skoledag for eleverne. Vi foreslår bl.a. skoledagen udvidet med et antal aktivitetstimer, som giver lærere og pædagoger bedre muligheder for at skabe afveksling i undervisningen, sammentænke det boglige og det praktiske, lave projektarbejde på tværs og gøre leg, bevægelse og lektiehjælp til en naturlig del af skoledagen. Vi tror, at det på den måde bliver sjovere at gå i skole for både elever og lærere, og vi tror, at bedre trivsel giver bedre læring.

Derudover foreslår vi mere efteruddannelse til lærere og pædagoger i folkeskolen, ligesom vi foreslår færre og enklere statslige regler på skoleområdet og dermed større lokal frihed til den enkelte kommune, den enkelte skole og den enkelte lærer. Tilliden til skolerne og lærerne skal styrkes, og folkeskolen skal fremover styres mere efter få og klare mål og mindre efter detaljerede regler og procedurekrav.

Vi har lagt vores udspil frem nu, men det betyder ikke, at det, der står i udspillet, er hugget i sten. Nogle har udtrykt bekymring for, at skoledagen kan blive for lang. Dette og andre spørgsmål kan vi forhåbentlig få en konstruktiv drøftelse af i forlængelse af fremlæggelsen af vores udspil. Alle er velkomne til at deltage i debatten. På den måde håber vi at komme frem til et resultat, der kan få bred opbakning både blandt partierne og i skoleverdenen, hvilket er helt afgørende, hvis det skal lykkes at gøre en god skole endnu bedre.