Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

30/11 - 2012

Derfor prioriterer regeringen andre initiativer end boligjob-ordningen


Bragt i Hedensted-avisen d. 28 november 2012

D. 21/11 havde Hans Kristian Skibby (DF) et indlæg her i avisen, hvor han forklarede, hvorfor DF ønsker at forlænge boligjob-ordningen. Når regeringen prioriterer anderledes, skyldes det bl.a., at ordningen ifølge regeringens skøn ikke har skabt de 5000 nye job, som Hans Kristian Skibby nævner, men derimod omkring 1200 nye job. Ordningen koster 1,75 mia. kr. om året, hvilket svarer til, at hvert nyt job har kostet 1,5 mio. kr. Det hænger sammen med, at der med ordningen gives skattefradrag og dermed offentlig støtte også til det arbejde, som ville være blevet udført under alle omstændigheder.


På den baggrund mener regeringen, at pengene kan bruges mere effektivt på andre måder. Med direkte offentlige investeringer i f.eks. sygehusbyggeri og grønne energiløsninger, investeringsvinduet for private virksomheder samt en række andre initiativer styrker regeringen beskæftigelsen med 21.000 personer i 2013.


Desuden har regeringen med finansloven blandt meget andet prioriteret en afskaffelse af fedtafgiften (som blev indført under den tidligere regering), markant billigere tandbehandling til udsatte grupper, ekstra hjælp til udfaldstruede dagpengemodtagere og en styrket praktikplads- og uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne.


En finanslov handler om prioriteringer, og regeringen har altså prioriteret andre initiativer højere end en fortsættelse af den boligjob-ordning, som efter regeringens vurdering har kostet skatteyderne for mange penge pr. skabt job.