Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

04/09 - 2009

Den tabubelagte boligbeskatning


Bragt i vejle Amts Folkeblad d. 4. september 2009

Som socialdemokrat var det spændende at følge med i sidste uges lancering af det fælles skatteudspil fra S og SF, Fair Forandring. Som ventet er der rigtig meget godt i forslaget – herunder ikke mindst i relation til sundhed, kollektiv trafik og miljøvenlig biler. Behovet for en skarpere opposition og et mere tydeligt alternativ til den siddende regering har de seneste år været presserende, og ”Fair Forandring” er et stort skridt i den rigtige retning.

Desværre viser skatteudspillet også, at der stadig er tabuer i dansk politik – også i mit eget parti. Boligbeskatningen er et af de største.

Det er således ikke overraskende men alligevel trist, at en af de vigtigste pointer i skatteudspillet er, at ”vi rører ikke boligskatten”. I min verden vil det være god socialdemokratisk politik at beskatte værdistigninger på boligmarkedet mod så samtidig at nedsætte skatten på reel arbejdsindkomst. Hvorfor i al verden er det lige den arbejdsfri indkomst, som skal være skattefri? Hvorfor ikke omfordele en smule fra de heldige på boligmarkedet til de uheldige samt dem helt uden for boligmarkedet? De fleste køber jo trods alt hus for at have noget at bo i og ikke for at indgå i et økonomisk lotteri med enorme konsekvenser for privatøkonomien.

Når ingen partier (udover Enhedslisten) tør foreslå at beskatte værdistigninger på boligmarkedet, skyldes det selvfølgelig frygten for de mange vælgere, der tjener rigtig godt på at bo i deres hus. Men derfor er det jo også nu, hvor boligmarkedet er presset, at sådan et forslag skal lægges frem. Hvorfor er det kun boligejere med store friværdier, som politikerne er bange for? Hvorfor er de ikke bange for de teknisk insolvente boligejere, for hvem det ville være en hjælp, hvis tab ved salg af bolig var fradragsberettiget? Og hvorfor er de ikke bange for lejerne, der skal betale en højere indkomstskat, fordi boligejerne skal have deres værdistigninger skattefrit?

Rent teknisk er der flere måder, hvorpå man kan beskatte værdigstigninger på boligmarkedet. Personligt hælder jeg til en model, hvor beskatningen først sker, når der realiseres en gevinst ved salg, og hvor skatten kan udskydes, hvis man køber en ny bolig af samme eller højere værdi – af hensyn til mobiliteten. Skatten kunne lyde på omkring 25-30 pct. af gevinsten, som beregnes med regulering for inflation samt udgifter til vedligeholdelse og forbedringer mod fremvisning af kvittering (måske det også kunne få betydning for mængden af sort arbejde?). En ting er i hvert fald sikker: Det er problematisk at sige, at man går ind for, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, uden at være villig til at se på den nuværende boligbeskatning.