Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

13/09 - 2011

Danida´s strategi mangler sundhed – brug for ny udviklingspolitik


Bragt i Kristelig Dagblad Avis d. 13. september 2011

Regeringens og Danidas udviklingsstrategi hedder ”Frihed fra fattigdom – frihed til forandring”.  Desværre mangler strategien et afsnit om ”Frihed fra sygdom”. Der nævnes fem prioriteter, nemlig Frihed, Vækst, Ligestilling, Stabilitet og Klima. Sundhed lader til (ligesom uddannelse i øvrigt) at være faldet helt ud af Danidas strategi på trods af, at 3 ud af de 8 Millenium Development Goals (FN´s 2015 mål) handler om sundhed. Tilsyneladende skal de mål ikke prioriteres fremover, hvis det står til udviklingsminister Søren Pind.

Det er utroligt ærgerligt, at sundhed ikke er en af de 5 prioriteter. Vi ved jo, hvor stor betydning sundhed har for bl.a. økonomisk udvikling, som er så meget i fokus i dette strategipapir. Udgifter til sygdom udgør en væsentlig del af forbruget for fattige mennesker i u-landene (30-50 %). Det løses ikke udelukkende ved at satse på, at de får flere penge mellem hænderne. Vi må også gøre noget for at bedre mulighederne for at opnå frihed fra sygdomme, der let kan behandles. Behandles disse sygdomme ikke, vil det ofte trække tæppet væk under de fattige familiers muligheder for vækst og beskæftigelse.

Når sundhed udfases af strategien får det konkrete nedslag, f.eks. i fordelingen af midler til udviklingsforskning. Det er trist, for verdens knap 10 mio nye tuberkuloseramte kommer jo ikke til at opleve hverken frihed, vækst eller stabilitet, hvis ikke vi finder effektive metoder til at håndtere den epidemi bedre, end vi har gjort hidtil. Forskning handler om at hjælpe morgendagens fattigste med endnu bedre metoder, end vi gør i dag, og om at hjælpe forskere i verdens fattigste lande med selv at tage hånd om de sundhedsproblemer, deres befolkninger står med.

Der er behov for en bredere strategi og en ny udviklingspolitik, der dels sætter flere penge af til ulandsbistand og dels udviser større forståelse for sammenhængen mellem især sundhed, uddannelse og økonomisk fremgang.

Christian Wejse, Læge, PhD
Lektor ved Center for Global Health Aarhus University (GloHAU)

Daniel Toft Jakobsen
Folketingskandidat for Socialdemokraterne i Østjylland