Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

02/09 - 2011

Venstres skræmmekampagne er nået til Hedensted Avis


Bragt i Hedensted Avis d. 1. september 2011

Onsdag d. 24. august havde hele tre landspolitikere fra Venstre et læserbrev i Hedensted Avis. Heraf handlede de to udelukkende om, hvor forfærdeligt alting bliver, hvis regeringsmagten skifter ved næste valg. Ikke så meget som en eneste sætning om, hvad Venstre vil bruge en ny periode i regeringskontorerne til, kunne Fatma Øktem og Michael Aastrup Jensen byde på.

Jeg synes, at det er helt OK at kritisere sine politiske konkurrenter. Især hvis man også en gang imellem fortæller, hvad man selv står for. Til gengæld er det helt urimeligt bevidst at fordreje andre partiers politik på den måde, som både Fatma og Michael gør i deres læserbreve.

Sidstnævnte påstår f.eks., at det vil koste en dansk gennemsnitsfamilie 28.000 kr. om året, hvis S og SF kommer til magten, hvilket selvfølgelig er direkte usandt. Sætter man sig blot en lille smule ind i, hvordan Venstre er kommet frem til det tal, må man tage sig til hovedet og undre sig over, hvordan et regeringsansvarligt parti kan synke så lavt.

En ny regering vil forhøje afgifterne på cigaretter og usunde varer og bruge pengene på bl.a. bedre kræftbehandling og psykiatri. Den prioritering er vi stolte af. Samtidig forhøjer vi beskæftigelsesfradraget, pensionstillægget og også andre overførselsindkomster en lille smule (finansieret igennem bl.a. en millionærskat), hvilket betyder, at den almindelige familie ikke rammes på pengepungen, medmindre forbruget af cigaretter og usunde varer er ekstraordinært stort. Og selv da kommer vi selvfølgelig ikke i nærheden af tallet fra Venstres groteske skræmmekampagne.