Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

17/08 - 2011

Invester i folkeskolen!


Bragt i Tørring Folkeblad d. 16. august 2011

I disse uger tager børn i både Hedensted Kommune og resten af landet hul på 10 år i folkeskolen. En folkeskole vi kan være stolte af, og som er blandt de vigtigste grunde til, at Danmark er blevet et af de rigeste og mest trygge lande i verden. Men også en folkeskole, der næsten overalt i landet bliver skåret ned på i disse år.

Nogle steder er timetallet blevet beskåret så kraftigt, at det svarer til, at børnene mister næsten et helt år af deres samlede skoletid. Flere tusinde lærerstillinger er nedlagt de sidste år ifølge Danmarks Lærerforening, og fra 2002 til 2010 er udgifterne til den almindelige undervisning pr. elev faldet med ca. 8 pct. ifølge BDO Kommunernes revision. Samtidig er regeringen stadig milevidt fra målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Penge er ikke løsningen på alt, men folkeskolen har brug for flere penge. Derfor vil Socialdemokraterne investere 2 mia. kr. i folkeskolen, og vi vil skaffe pengene ved at bede bankerne bidrage lidt mere til samfundet. Det kan f.eks. give mulighed for to lærere i de små klasser, en lavere klassekvotient, mere lektiehjælp, mere og bedre it-udstyr, mere efteruddannelse til lærerne mm.

Når vi investerer i folkeskolen investerer vi også i Danmarks fremtid. For hvis Danmark fortsat skal være blandt de rigeste og mest trygge lande i verden, kræver det, at vi bliver endnu bedre uddannet, end vi er i dag.