Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

12/05 - 2011

Ingen på sidelinjen


Bragt i Tørring Folkeblad d. 10. maj 2011

Der er rigtig mange grunde til, at Danmark har brug for en ny regering. En af de vigtigste er, at det er nødvendigt, hvis ikke Danmark skal blive et land, hvor adskillige grupper er henvist til et liv på sidelinjen.

Et liv på sidelinjen er allerede tilfældet for mange af de flere og flere fattige familier i Danmark, hvor børnene f.eks. må melde fra til lejrskoler, foreningsaktiviteter og kulturoplevelser, fordi pengene ganske enkelt ikke er til det. Vi vil afskaffe de nedsatte sociale ydelser, som VKO har indført, og som fastholder mennesker i modløshed og fattigdom. Og vi vil have en fattigdomsgrænse, der forpligter til en aktiv socialpolitik.

Et liv på sidelinjen risikerer også de udlændinge, der kommer hertil med en kultur eller religion, der er anderledes end flertallets. De udlændinge som VKO både i ord og handling har sendt det signal, at de først er velkomne, når de bliver som folk i Danmark er flest. Modsat VKO ønsker vi ikke assimilation. Vi ønsker frihed til forskellighed, så længe man ikke skader andre, og derfor vil vi inkludere disse mennesker i fællesskabet i stedet for at henvise dem til sidelinjen, indtil de er blevet præcis som os.

Også de ledige har større risiko for at havne på sidelinjen end tidligere. Ikke nok med at dagpengeperioden er halveret fra 4 til 2 år. Mulighederne for relevant opkvalificering og efteruddannelse er også blevet væsentligt forringet. Disse to ting i kombination, som tilmed er gennemført i en tid med stigende ledighed, kan ikke undgå at føre til, at flere ledige falder igennem det sikkerhedsnet, vi ellers normalt har været så stolte af i Danmark. Rigtig mange, der mister deres dagpenge efter to år, vil ikke engang være berettiget til kontanthjælp, fordi de f.eks. ejer et hus eller en bil. Vi vil igen øge trygheden i dagpengesystemet og give ledige bedre muligheder for relevant opkvalificering og efteruddannelse. Både af hensyn til de ledige selv og af hensyn til bevarelsen af et fleksibelt dansk arbejdsmarked, hvor vi jo ved at der bliver færre ufaglærte jobs i fremtiden.

Også mange handicappede har følt sig placeret på sidelinjen i de senere år. Enkelte politikere har talt om handicappede som ”gøgeunger”, der truer vores andres velfærd. For et halvt års tid siden kunne man endda læse i Kristeligt Dagblad, at handicappede i stigende grad udsættes for såkaldte hadforbrydelser. Det er tid til at koncentrere sig om opfyldelsen af FN´s handicapkonvention i stedet for give en i forvejen udsat gruppe skylden for vores økonomiske problemer.

Jeg håber, at vælgerne i Hedensted Kommune og resten af Østjylland til det kommende valg vil give både mit parti og mig mandat til at arbejde for et samfund, hvor ingen er henvist til sidelinjen.