Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

31/12 - 2010

Nyhedsbrev december 2010


Nyhedsmail december 2010

Klar til valg?

Jeg bliver ofte spurgt, om jeg er klar til valget. Mit svar er, at jeg er mere klar nu end for en måned siden men formentlig også mere klar om en måned end nu. Forberedelserne skrider med andre ord fremad, men som ny kandidat vil man nok altid føle, at der er endnu mere, der kan gøres.

I løbet af november er nogle af de vigtigste ting kommet på plads. Plakaterne er med gode partifællers hjælp blevet klistret på plader, så de nu er helt klar til at blive hængt op, når valget udskrives. Og så har jeg fået leveret en masse kasser med min primære valgkampsfolder.

Jeg og mine partifæller i Hedensted kan bruge alt den hjælp, som vi kan få frem imod valget og i selve valgkampen. Det gælder både praktisk hjælp (uddeling af foldere, ophængning af plakater osv.), økonomisk hjælp samt ikke mindst kreativ hjælp i form af gode idéer til valgkampen. Alle er mere end velkomne til at bidrage - uanset om man er medlem af Socialdemokraterne eller ej.

Hvis du har lyst og mulighed for at bidrage på den ene eller anden måde til valgkampen, skal du bare skrive til mig på danieltoft@mail.tele.dk .

 

Finanslov 2011

Ligesom tidligere år har primært ét emne domineret forhandlingerne om næste års finanslov: udlændingepolitikken. Til det er der efter min mening to ting at sige:

For det første er det yderst kritisabelt, at fokus på den måde fjernes fra den økonomiske politik. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal bruge så meget tid på at diskutere udlændingepolitik i en tid, hvor Danmark befinder sig i en alvorlig økonomisk krise. Men måske prøver regeringen at fjerne fokus fra, at den med sin genopretningsplan og finanslov for 2011 sparer milliardstore beløb på forskning og uddannelse (http://www.ae.dk/files/AE_Uddannelse-og-forskning-faar-sparekniven.pdf). Der er brug for det stik modsatte, hvis vi fremover skal kunne klare os i den internationale konkurrence.

For det andet skal vi som socialdemokrater selvfølgelig forholde os til indholdet i regeringens udlændingepakke. Bare fordi regeringen ønsker at fjerne fokus fra de reelle problemer, betyder det jo ikke, at vi så bare skal ignorere deres diskriminerende og dybt skadelige udlændingepolitik. For mig har sagen været klar fra starten: VKO´s forslag til yderligere stramninger af familiesammenføringsreglerne er i direkte modstrid med de socialdemokratiske værdier om frihed, lighed og solidaritet. Jeg er klart imod, at retten til familieliv fremover gøres afhængig af indtægt og uddannelsesniveau. Jeg er også imod, at det fremover bliver endnu sværere for danske statsborgere at bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle. Læs mit læserbrev om VKO´s udlændingepakke.

Heldigvis har vi sagt nej til skærpelsen af tilknytningskravet, fordoblingen af kravet om bankgaranti samt regeringens pointsystem. For min skyld kunne vi fint have undladt at fremlægge vores eget pointsystem, men jeg er selvfølgelig glad for, at det er langt lempeligere end regeringens. Tilbage står, at vi siger nej udlændingepakken, og at vi herfra ikke ønsker at stramme udlændingepolitikken yderligere. Det er godt at vide, inden en valgkamp, hvor VKO formentlig vil forsøge at få sat udlændingepolitikken højt på dagsordenen for fjerde valg i træk, og hvor det er vigtigt, at vi får sagt klart fra overfor Dansk Folkepartis vanvittige, diskriminerende og ofte direkte konventionsstridige udlændinge- og integrationspolitik.

 

Jul og fattigdom

Igen i år har de frivillige organisationer modtaget rekord mange ansøgninger om julehjælp. Antallet af danskere, der ikke har råd til at holde jul, er desværre stigende, idet der siden 2001 er blevet omkring 50 pct. flere fattige i Danmark.

For os socialdemokrater har det altid stået som noget helt centralt at bekæmpe fattigdom. Det gælder både den desværre stigende fattigdom i vores eget land og den stadig alt for store nød og fattigdom ude i den store verden. VKO har siden 2001 skåret voldsomt i den danske hjælp til verdens allerfattigste mennesker, samtidig med at fattigdommen herhjemme er steget. Der er i den grad brug for et opgør med fattigdom – både ude og hjemme.

Jeg har skrevet et indlæg om den stigende fattigdom i Danmark, som du kan læse her. Tidligere har jeg skrevet om Danmarks bistand til den tredje verden, hvilket du kan læse om her.

 

Folkeskolen

Regeringen har fremlagt sit bud på en folkeskolereform. En del af forslaget gik ud på at fjerne loftet over, hvor mange elever, der må være i en klasse. Men det forslag er nu trukket tilbage, fordi det ifølge regeringen er blevet ”misforstået”. På mig virker det helt skørt, at man trækker et forslag, bare fordi det er blevet ”misforstået”. Hvis man mener, at det er et godt forslag, må man da være villig til at prøve at forklare, hvorfor det er et godt forslag, i stedet for bare at trække det tilbage.

Sandheden er selvfølgelig, at forslaget om at droppe loftet over klassekvotienten, IKKE var et godt forslag, og at det formentlig også er det, som regeringen har erkendt. Man kan håbe, at regeringen på et tidspunkt kommer frem til den samme erkendelse angående forslaget om offentliggørelse af resultaterne af de nationale tests og forslaget om øget holddeling. Det første kan føre til, at undervisningen snævert målrettes testene og en øget opdeling i A- og B-skoler. Det andet kan føre til et skadeligt opgør med klassen som det centrale omdrejningspunkt og fællesskab i folkeskolen. Begge dele vil svække elevernes faglige og menneskelige udvikling.

Socialdemokraterne har bl.a. foreslået mindre klasser, større brug af to-lærerordninger og bedre muligheder for heldagsskoler, hvor trivsel, sundhed og læring bedre kan sammentænkes. Også på folkeskoleområdet er der brug for en ny kurs.

 

Send gerne videre…

Du er meget velkommen til at videresende mit nyhedsbrev til venner og bekendte, som, du mener, kunne være interesseret i at modtage det. Man kan tilmelde sig mit nyhedsbrev på min hjemmeside: www.danieltoftjakobsen.dk

Venlig hilsen, og med ønsket om en god jul og et godt nytår til alle


Daniel Toft Jakobsen
Folketingskandidat (S) i Østjylland
Kærvej 19, Gl. Sole
8722 Hedensted
2046 4643
danieltoft@mail.tele.dk