Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

12/11 - 2010

Nej til VKO´s pointsystem


Bragt i Horsens Folkeblad d. 15/11 2010.

VKO har igen, igen strammet udlændingepolitikken – bl.a. med et pointsystem for familiesammenføringer og en fordobling af den bankgaranti, man skal stille for at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark, fra 50.000 til 100.000 kr.

Jeg finder det helt urimeligt, at danskernes ret til at bo i deres hjemland med deres kære på den måde gøres afhængig af social og økonomisk status. Hvor utroligt det end lyder, så betyder det, at en højtlønnet dansker med en udenlandsk akademiker som ægtefælle fremover får mere ret til familieliv end en lavtlønnet dansker, der har forelsket sig i f.eks. en frisør eller håndværker. Staten skal åbenbart fremover som en anden smagsdommer vurdere, om en danskers ægtefælle har nytteværdi nok til at blive lukket ind i landet. Tilsyneladende tillægges det ikke længere nogen som helst værdi, at en dansker kan bo i Danmark med sin familie. Alene point og nytteværdi tæller.

Begrundelsen for 24-års reglen var, at den skulle forhindre arrangerede ægteskaber. Ironisk nok betyder det nye pointsystem, at man som ung dansker har alt mulig grund til nøje at arrangere og planlægge, hvem man skal forelske sig i, hvis man gerne vil have mulighed for at leve med vedkommende i sit hjemland.

Jeg har særdeles svært ved at se, hvordan VKO´s pointsystem kan være i overensstemmelse med demokratiske principper i almindelighed og de socialdemokratiske værdier i særdeleshed. Der er så sandelig langt fra værdierne om frihed, lighed og solidaritet til et statsligt pointsystem for kærlighedsforhold.

Det ser ud til, at VKO vil gøre hvad som helst for, i næste folketingsvalgkamp, at kunne påberåbe sig en udlændingepolitik, der er markant strammere end vores. Af og til ser det også ud til, at vi og SF næsten for enhver pris vil undgå netop det. Resultatet risikerer at blive et sandt kapløb mod det yderste højre, hvor VKO prøver at hægte os af, og hvor vi prøver at følge trop. Det vil ikke være noget kønt syn. Og det vil ikke bare skade de mange mennesker og familier, det går ud over, og Danmarks relation til omverdenen. Det vil også skade de værdier, Socialdemokraterne har kæmpet for i generationer, og som vi er helt afhængige af står stærkt i befolkningen, hvis vi også fremover vil være et stort og indflydelsesrigt parti i Danmark.