Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

25/02 - 2010

Troels´ festtale klinger hult


Bragt i Vejle Amts Folkeblad d. 25. februar 2010

Vores nye skatteminister, Troels Lund Poulsen (V), holdt i VAF d. 17. februar (endnu inden han blev skatteminister) en ”festtale” for skattestoppet i anledning af dets 3000 dages fødselsdag. Det er altid rørende med smukke fødselsdagstaler, men i det her tilfælde er det alligevel som om, at lovprisningerne af fødselsdagsbarnet tager overhånd i en grad, så det næsten bliver tåkrummende for tilhørerne at lytte til. Lad mig derfor nævne nogle af de ting, som Troels Lund Poulsen ikke får nævnt i sin fødselsdagstale:

Som en central del af skattestoppet fastfryses en række skatter og afgifter i kroner og øre. Det gælder ejendomsværdiskatten og en række afgifter på forurening og usunde varer. Dette grundprincip i skattestoppet betyder, at de pågældende skatter og afgifter udhules år efter år som et resultat af den almindelige inflation. Det betyder:

  • At skattestoppet hvert år koster statskassen milliarder af kroner. I 2010 alene koster skattestoppet ca. 18 mia. kroner – penge som kunne være blevet brugt på sygehuse og skoler eller til at mindske det gigantiske hul i statskassen.
  • At skattestoppet er ekstremt skævt rent socialt, idet det er ejerne af de største boliger, som bliver forgyldt.
  • At skattestoppet er dårligt for sundhed og miljø, fordi det år for år bliver billigere at forurene og spise usundt.
  • At skattestoppet har forværret den økonomiske krise i Danmark ved at forstørre prissvingningerne på boligmarkedet grundet fastfrysningen af ejendomsværdiskatten.

Når Venstre fejrer skattestoppet skyldes det således ikke, at det har været til gavn for Danmarks økonomi, men derimod, at det har været til gavn for Venstres spinmaskine. Skattestoppet er nemlig et typisk eksempel på en politik, som ikke er spor hensigtsmæssig, men som er nem at kommunikere. Hvis vi skal blive i fødselsdagstermerne har Venstre givet danskerne en ”gave”, som er valgt alene ud fra ét kriterium: Den skal være nem at pakke flot ind – indholdet er til gengæld ligegyldigt.

Gået på klingen og under fire øjne vil de fleste Venstrefolk nok indrømme, at skattestoppets kvaliteter mere knytter sig til spin og indpakning end til reelt politisk indhold. Og heldigvis er befolkningens opbakning til skattestoppet da også faldende, hvilket tyder på, at sandheden om skattestoppet ikke længere kan holdes skjult: De negative konsekvenser er enorme, og samtidig er det ingen garanti imod nye skatter, hvilket den seneste skattereform med bl.a. multimedieskatten viste med al ønskelig tydelighed. Alt i alt må man derfor konkludere, at skattestoppet nærmest har været alt andet end den succes, som Troels Lund Poulsen og Venstre forsøger at få det til at se ud til.