Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

16/09 - 2010

Ulandsbistand virker


Bragt i Horsens Folkeblad d. 15/9 2010.

Rigtig mange danskere tvivler på, at det nytter at give bistand til verdens fattigste lande. Men det gør det. På hjemmesiden VerdensBedsteNyheder.dk kan man læse om de meget store fremskridt, der sker rundt omkring i verden. Siden 1990 er der blevet 400 millioner færre fattige og 1,6 milliarder flere har fået adgang til rent drikkevand. I løbet af de sidste 10 år er 28 millioner flere børn kommet i skole. Det er fantastisk opmuntrende at tænke på.

Ulandsbistand er ikke det eneste, der virker. Nedbrydelse af handelsbarrierer og en lang række andre ting er også vigtige. Men ulandsbistand er én af de ting, der virker. Derfor er det ærgerligt, at der siden 2001 er skåret gevaldigt i den danske ulandsbistand - senest med regeringens såkaldte genopretningsplan, der sænker ulandsbistanden yderligere til 0,76 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) i 2013. Dertil kommer, at en del af de tilbageværende midler bruges på projekter, der ikke har meget med ulandshjælp at gøre – f.eks. klimatopmødet i København og indkvartering af asylansøgere i Danmark.

Hvis det står til mig, skal Danmark igen være foregangsland, når det kommer til solidaritet med verdens fattigste. Bl.a. skal ulandsbistanden igen sættes op til mindst 1 pct. af BNI, som det var tilfældet i årene op til 2001. Procenten skal herefter øges gradvist. I takt med, at vi selv bliver rigere, bør vi også kunne give en større pct., som vi kender det fra vores eget skattesystem.

I virkeligheden kan det vel ikke betegnes som andet end grådighed og snæversyn, hvis vi som politikere i et af verdens rigeste lande ikke prioriterer den ulandsbistand, der kan hjælpe endnu flere ud af fattigdom, give endnu flere børn skolegang og skaffe endnu flere adgang til rent drikkevand rundt omkring i vores alt for ulige verden.