Folketingskandidat i østjylland

Bookmark and Share

Nyheder

01/05 - 2010

Plads til forskellighed. Der skal være frihed for religioner på gymnasierne


Bragt i Kristeligt Dagblad d. 1/5 2010.

Formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, afviser i KD d. 27. april en idé om gymnasiepræster med henvisning til, at gymnasierne ikke skal forkynde. Samme logik bruges i stigende grad til at argumentere imod, at elever skal kunne samles om deres tro til f.eks. bøn og andagt på gymnasierne.

Jeg er enig i, at gymnasierne ikke skal forkynde en bestemt tro. Men jeg er meget uenig i, at det heraf følger, at der skal være adgang forbudt for religion på gymnasierne.

Gymnasiet skal forholde sig neutralt til religion. Det gør man ikke ved at bandlyse religion men ved at skabe nogle ordentlige rammer for religion, som er rimelige overfor såvel troende som ikke-troende elever. Hvordan rammerne præcist skal se ud, kan selvfølgelig diskuteres og variere fra gymnasium til gymnasium. Men at give de elever, der ønsker det, mulighed for at tale med en præst eller for den sags skyld en imam, gør i hvert fald ikke gymnasiet forkyndende. Og forkyndende bliver man heller ikke af at give eleverne lov til at mødes om deres tro i et frikvarter, som det sker i f.eks. KFS-regi mange steder allerede. Man bliver jo heller ikke et socialdemokratisk gymnasium, blot fordi man lader en gruppe DSU´ere mødes i et lokale på gymnasiet.

Sådanne aktiviteter er, når de vel at mærke er kendetegnet ved frivillig deltagelse og fuld åbenhed, udtryk for en grundlæggende og sund læring i demokrati og forståelse for forskellighed. Det er ikke, når religiøse og politiske forskelligheder får lov at udfolde sig i respekt for hinanden, at den demokratiske læring på gymnasierne er truet. Det er, når de gemmes væk, lægges låg på og forsøges skjult, at der er grund til at blive bekymret for graden af frisind og tolerance i fremtidens samfund.