Folketingskandidat i østjylland

Nyheder:

30/04 - 2016

Bragt i Fredericia Dagblad 30.04.2016

Netop nu forhandles der om en ny gymnasiereform. Resultatet bliver helt afgørende for den fremtidige sociale mobilitet i Danmark. Hvis regeringen får deres vilje igennem, vil det nemlig spænde ben for mange mønsterbrydere i uddannelsessystemet. Benspændet består af for skæve karakterkrav og en forringelse af HF.

Venstre foreslår et karakterkrav på 4 i dansk og matematik for at kunne komme i gymnasiet. Det mener vi er for højt. Vi foreslår derfor et karakterkrav på 2 – ligesom på erhvervsskolerne. Samtidig vil regeringen gøre HF til en uddannelse, der som udgangspunkt ikke giver adgang til lange videregående uddannelser.

14/03 - 2016

Bragt i Aarhus Stiftstidende 09.03.2016 Fredericia Dagblad 10.03.2016 Midtjyllands Avis 14.03.2016

Det er en stor sejr for os socialdemokrater, at det er lykkedes at presse regeringen og støttepartierne til at ændre i loven om kontanthjælpsloftet. I sidste uge blev det besluttet at undtage handicappede, der er blevet anvist en særlig handicapbolig af kommunen, fra kontanthjælpsloftet. Ikke desto mindre er resten af forslaget om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen stadig yderst problematisk.

Side 1 af 32  > >>